รับผลิตน้ำดื่มตามแบรนด์ลูกค้า

รับผลิตนํ้าดื่มที่มีโลโก้ในรูปแบบของคุณเอง สามารถใช้เป็นเครื่องมือหรือสื่อโฆษณา แทนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆได้ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้องค์กรของคุณดูดี เพื่อไว้ใช้สำหรับต้อนรับลูกค้า แจกเพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

  1. เสนอรายละเอียดและขอรับใบเสนอราคา
  2. ออกแบบฉลากและรูปแบบขวด
  3. สรุปแบบและยืนยันการสั่งซื้อ
  4. ผลิตและจัดส่งภายใน 20-30 วันทำการ สำหรับการผลิตครั้งแรก

รูปแบบขวดและสีของฝาที่ให้บริการ
ฉลากและน้ำดื่ม
แบบที่ 1 ฉลากฟิล์มหด ในกรณีที่ลูกค้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าบล็อกสีละ 3,500-4,500 บาท พิมพ์ขั้นต่ำ 30,000 ชิ้น โดยราคาจะถูกลงถ้าลูกค้าพิมพ์จำนวนมากขึ้น เช่น 50,000, 100,000 ชิ้น ฟรีค่าออกแบบหรือลูกค้าสามารถส่งไฟล์ออกแบบมาให้ก็ได้ค่ะ

  • มีน้ำดื่มขนาด 350,400,500,600,1500ml ไว้ให้บริการ ผลิตขั้นต่ำจำนวน 300 แพค / ครั้ง ราคาผันแปรตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง

 

แบบที่ 2 ฉลากสติ๊กเกอร์ ในกรณีที่ลูกค้าใช้งานชั่วคราว อัตราการใช้ต่อเดือนไม่สูง ราคาการสั่งผลิตขึ้นอยู่กับจำนวนที่ลูกค้าสั่งเช่นกัน ถ้าสั่งเยอะราคาก็จะถูกลง น้ำดื่มขนาด 350,500 ml ผลิตจำนวนขั้นต่ำจำนวน 150 แพค / ครั้ง ราคาผันแปรตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง ในส่วนนี้จะมีค่าบริการออกแบบอยู่ที่ 800 บาท (ในกรณีที่ลูกค้าเก็บไฟล์ไว้ที่เรา) 1,000 บาท (ในกรณีที่ลูกค้ารับไฟล์ไปเลย) แบบสามารถปรับเปลี่ยนได้จนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ
**หมายเหตุ กรณีใช้ฉลากสติ๊กเกอร์ แบบขวดที่มีให้เลือกจะน้อย**

รูปแบบขวด และฝา ที่รับผลิต

สรุปการผลิตน้ำดื่มตามความต้องการ และทำสัญญาการสั่งซื้อ
เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันสั่งซื้อในใบเสนอราคากลับมา ขั้นตอนต่อไปในการดำเนินการ คือ ลูกค้าชำระเงินงวดแรกเพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ ได้แก่ ค่าบล็อกสีสำหรับพิมพ์ฉลาก และค่าฉลาก ส่วนการชำระเงินงวดที่ 2 ชำระเมื่อมีการจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้นยังรวมไปถึงเอกสารว่าจ้าง เนื่องจากแบบฉลากของลูกค้า จะได้รับการจดทะเบียนฉลากกับทางสาธารณสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะใช้เพียงเอกสารว่าจ้างและเอกสารประกอบจากลูกค้า

การจัดส่งน้ำดื่ม
จัดส่งให้ฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และเขตปริมณฑล สำหรับในบางพื้นที่อาจจะมีค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายอาจมีเพิ่มขึ้นเนื่องจากความลำบากในการขนส่งสินค้า เช่น การจัดส่งสินค้าที่ต้องขึ้นบันได เป็นต้น